Aktuality

Pôstne aktivity v liturgickom roku A

 • Dátum zverejnenia: 6. február 2020
 • Pridal: kpkc

Katolícke pedagogické a katechetické centrum,n.o. ponúka na nastávajúce pôstne obdobie aktivity, ktoré sú vhodné pre farskú katechézu.

Kňazom a katechétom môžu pomôcť s námetom pri svätých omšiach za účasti detí.

Aktivity si môžete stiahnúť kliknutím na odkaz:

Putujeme s Pánom Ježišom do Jeruzalema

Zborník z konferencie

 • Dátum zverejnenia: 15. január 2020
 • Pridal: kpkc

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Vám ponúka zborník

z konferencie Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a 

katechézu vo farnosti na Slovensku, ktorá sa konala 17.-19.10.2019

v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí na tomto mieste.

Známka nie je všetko

 • Dátum zverejnenia: 20. november 2019
 • Pridal: kpkc

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči Vás srdečne pozýva na worshop pre učiteľov ZNÁMKA NIE JE VŠETKO.

Termín a miesto konania:

13.02.2020 o 13.00 hodine v Žiline (Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1)

14.02.2020 o 09:30 hodine v Levoči (KPKC, Bottova 15 - budova internátu).

Účastnícky poplatok: 8 eur.

Duchovné cvičenia

 • Dátum zverejnenia: 5. november 2019
 • Pridal: kpkc

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Vás v Roku Božieho Slova, ktorý začne na 1. adventnú nedeľu 2019 a potrvá do sviatku sv. Hieronyma v roku 2020, pozýva na duchovné cvičenia s pátrom Jánom Kušnírom, SVD, misionárom Spoločnosti Božieho Slova. Duchovné cvičenia budú prebiehať na Mariánskej hore v Levoči v čase 1.-3. mája 2020. Vašu záväznú účasť nám prosím nahláste na t.č.  0911 812 017, alebo na mail: kpkcle@gmail.com, alebo na kpkc@kpkc.sk.

Katechetická konferencia

 • Dátum zverejnenia: 21. október 2019
 • Pridal: kpkc

V dňoch 17. – 19. októbra 2019 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. zorganizovalo katechetickú konferenciu s názvom Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku. Konferencia sa konala v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.

Mimoriadny misijný mesiac 2019

 • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
 • Pridal: kpkc

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. #MyMission je celosvetová akcia Pápežských misijných diel k Mimoriadnemu misijnému mesiacu októbru 2019. Zapojiť sa môžu jednotlivci, školy, organizácie, farnosti i rehole. Kresťania na celom svete zdieľajú svoju misiu, ktorú prijali krstom. Bližšie info: http://misijnediela.sk/2019/08/zdielajte-mymission/

Ponuka Pápežských misijných diel na Slovensku:

Sretnutie s Joachim Sauerom

 • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
 • Pridal: kpkc

V sobotu 21.09.2019 sa na pôde saleziánskej komunity na Trnávke v Bratislave, kde je predstaveným komunity don Tibor Reimer - koordinátor projektu v príprave nového Kurikula uskutočnilo stretnutie riaditeľa KPKC, n.o. s pánom Joachimom Sauerom, ktorý je referent Renovabis, momentálne zodpovedný za Slovensko. Pán Sauer sa zaujímal o aktuálny stav príprav nového kurikula a predstavili sme mu víziu pokračovania tohto projektu. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej, pracovnej a konštrukčnej atmosfére.

Pozvánka na odborný seminár

 • Dátum zverejnenia: 20. august 2019
 • Pridal: kpkc

Pozývame Vás na odborný seminár k výkladu nového zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta o 10.00 hod. v budove Biskupského úradu na Ul. Jána Kalinčiaka 1, 010 01 v Žiline.

Katechetická konferencia

 • Dátum zverejnenia: 11. jún 2019
 • Pridal: admin

Srdečne Vás pozdravujeme milí katechéti,

z dôvodu dodatočného záujmu katechétov predlžujeme termín prihlásenia na Katechetickú konferenciu do 4.10.2019 (! najneskôr v tento deň musí byť zrealizovaná aj platba účastníckeho príspevku !).
V prípade naplnenia ubytovacej kapacity bude prihlasovanie zastavené skôr.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Víťazi Národného kola Biblickej olympiády v Oščadnici sú už známi

 • Dátum zverejnenia: 17. máj 2019
 • Pridal: admin

V dňoch 15. a 16. mája 2019 sa konal už 18. ročník Národného kola Biblickej olympiády v Oščadnici. Tento ročník bol tradične pod záštitou Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. v Levoči v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom v Žiline. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách - pre základné a stredné školy. Účastníci boli najlepšími riešiteľmi Biblickej olympiády na úrovní diecéz.

Pracovné stretnutie tvorcov a garantov v projekte prípravy nového Kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti

 • Dátum zverejnenia: 2. apríl 2019
 • Pridal: kpkc

V dňoch 1.-2. apríla 2019 sa uskutočnilo v penzióne Zornička na Donovaloch pracovné stretnutie skupiny tvorcov a garantov pre tvorbu nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti pod záštitou nositeľa projektu riaditeľa KPKC, n.o. Mgr. Romana Vitka, PhD.
Pracovné stretnutie prebiehalo v tvorivej atmosfére, kde tvorcovia s garantmi, ktorí sú zástupcovia jednotlivých diecéz na Slovensku, aktívne diskutovali o konštruktívnych pripomienkach zo strany garantov k obsahom pripravovaného nového kurikula.

Zasadanie autorov nového Kurikula

 • Dátum zverejnenia: 8. február 2019
 • Pridal: kpkc

Dňa 5. februára 2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stretli členovia skupiny autorov na svojom ďalšom stretnutí, aby prehodnotili doterajšie práce a spoločne sa zamýšľali nad ich pokračovaním. Na stretnutí boli prezentované pripomienky zo strany garantov k doterajšiemu návrhu nového kurikula. Autori ich akceptovali a po vzájomnej konštruktívnej diskusii navrhli zapracovať ešte ďalšie, ktoré vzišli z tohto stretnutia. Hosťom dnešného stretnutia bol tajomník komisie pre katechézu pri KBS Mgr. Dariusz Zuk-Olszewski.

Zverejnenie kníh na Biblickú olympiádu v šk. roku 2019/2020

 • Dátum zverejnenia: 23. január 2019
 • Pridal: kpkc

V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej Kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu.
Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci.
Odborná komisia Biblickej olympiády tak na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:
Starý zákon: Kniha Exodus (1.-24. kapitola), Kniha poroka Jonáša.
Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.
Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla.

Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania

 • Dátum zverejnenia: 21. január 2019
 • Pridal: kpkc

Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania - Metódy čítania Biblie s porozumením a Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo / náboženská výchova, ktoré budú prebiehať: MČB v DKÚ Žilina a Bioetika v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja. Prihlásiť sa môžete v sekcii "Kontinuálne vzdelávanie" formou záväznej prihlášky pod opisom konkrétneho vzdelávania.

Stránky