Aktuality

Katechetická konferencia

 • Dátum zverejnenia: 21. október 2019
 • Pridal: kpkc

V dňoch 17. – 19. októbra 2019 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. zorganizovalo katechetickú konferenciu s názvom Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku. Konferencia sa konala v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí.

Mimoriadny misijný mesiac 2019

 • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
 • Pridal: kpkc

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. #MyMission je celosvetová akcia Pápežských misijných diel k Mimoriadnemu misijnému mesiacu októbru 2019. Zapojiť sa môžu jednotlivci, školy, organizácie, farnosti i rehole. Kresťania na celom svete zdieľajú svoju misiu, ktorú prijali krstom. Bližšie info: http://misijnediela.sk/2019/08/zdielajte-mymission/

Ponuka Pápežských misijných diel na Slovensku:

Sretnutie s Joachim Sauerom

 • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
 • Pridal: kpkc

V sobotu 21.09.2019 sa na pôde saleziánskej komunity na Trnávke v Bratislave, kde je predstaveným komunity don Tibor Reimer - koordinátor projektu v príprave nového Kurikula uskutočnilo stretnutie riaditeľa KPKC, n.o. s pánom Joachimom Sauerom, ktorý je referent Renovabis, momentálne zodpovedný za Slovensko. Pán Sauer sa zaujímal o aktuálny stav príprav nového kurikula a predstavili sme mu víziu pokračovania tohto projektu. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej, pracovnej a konštrukčnej atmosfére.

Pozvánka na odborný seminár

 • Dátum zverejnenia: 20. august 2019
 • Pridal: kpkc

Pozývame Vás na odborný seminár k výkladu nového zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta o 10.00 hod. v budove Biskupského úradu na Ul. Jána Kalinčiaka 1, 010 01 v Žiline.

Katechetická konferencia

 • Dátum zverejnenia: 11. jún 2019
 • Pridal: admin

Srdečne Vás pozdravujeme milí katechéti,

z dôvodu dodatočného záujmu katechétov predlžujeme termín prihlásenia na Katechetickú konferenciu do 4.10.2019 (! najneskôr v tento deň musí byť zrealizovaná aj platba účastníckeho príspevku !).
V prípade naplnenia ubytovacej kapacity bude prihlasovanie zastavené skôr.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Víťazi Národného kola Biblickej olympiády v Oščadnici sú už známi

 • Dátum zverejnenia: 17. máj 2019
 • Pridal: admin

V dňoch 15. a 16. mája 2019 sa konal už 18. ročník Národného kola Biblickej olympiády v Oščadnici. Tento ročník bol tradične pod záštitou Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. v Levoči v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom v Žiline. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách - pre základné a stredné školy. Účastníci boli najlepšími riešiteľmi Biblickej olympiády na úrovní diecéz.

Pracovné stretnutie tvorcov a garantov v projekte prípravy nového Kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti

 • Dátum zverejnenia: 2. apríl 2019
 • Pridal: kpkc

V dňoch 1.-2. apríla 2019 sa uskutočnilo v penzióne Zornička na Donovaloch pracovné stretnutie skupiny tvorcov a garantov pre tvorbu nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti pod záštitou nositeľa projektu riaditeľa KPKC, n.o. Mgr. Romana Vitka, PhD.
Pracovné stretnutie prebiehalo v tvorivej atmosfére, kde tvorcovia s garantmi, ktorí sú zástupcovia jednotlivých diecéz na Slovensku, aktívne diskutovali o konštruktívnych pripomienkach zo strany garantov k obsahom pripravovaného nového kurikula.

Zasadanie autorov nového Kurikula

 • Dátum zverejnenia: 8. február 2019
 • Pridal: kpkc

Dňa 5. februára 2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stretli členovia skupiny autorov na svojom ďalšom stretnutí, aby prehodnotili doterajšie práce a spoločne sa zamýšľali nad ich pokračovaním. Na stretnutí boli prezentované pripomienky zo strany garantov k doterajšiemu návrhu nového kurikula. Autori ich akceptovali a po vzájomnej konštruktívnej diskusii navrhli zapracovať ešte ďalšie, ktoré vzišli z tohto stretnutia. Hosťom dnešného stretnutia bol tajomník komisie pre katechézu pri KBS Mgr. Dariusz Zuk-Olszewski.

Zverejnenie kníh na Biblickú olympiádu v šk. roku 2019/2020

 • Dátum zverejnenia: 23. január 2019
 • Pridal: kpkc

V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej Kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu.
Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci.
Odborná komisia Biblickej olympiády tak na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:
Starý zákon: Kniha Exodus (1.-24. kapitola), Kniha poroka Jonáša.
Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.
Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla.

Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania

 • Dátum zverejnenia: 21. január 2019
 • Pridal: kpkc

Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania - Metódy čítania Biblie s porozumením a Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo / náboženská výchova, ktoré budú prebiehať: MČB v DKÚ Žilina a Bioetika v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja. Prihlásiť sa môžete v sekcii "Kontinuálne vzdelávanie" formou záväznej prihlášky pod opisom konkrétneho vzdelávania.

KPKC, n.o. členom FKI

 • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
 • Pridal: kpkc

Dňa 19. Novembra 2018 sa konalo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) na
ktorom sa prvý krát zúčastnil aj zástupca KPKC, n.o. Mgr. et Mgr. Roman Vitko, PhD.
FKI je platformou spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, treťom sektore,
politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od
roku 1996. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.
Na valnom zhromaždení delegáti zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán na

Zasadnutie skupiny tvorcov nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti s názvom „Inovačný a vzdelávací projekt školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti na Slovensku“.

 • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
 • Pridal: kpkc

Dňa 6. novembra 2018 sa už po siedmy krát v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku stretla skupina tvorcov, ktorí prehodnotili svoju doterajšiu prácu
v projekte príprav nového kurikula vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti.
Jednotliví autori vzájomne predstavili obsah svojich prác a nadviazali tak na kontinuitu
jednotlivých ročníkov a prepojenie s farskou katechézou. Na základe presnejších
charakteristík pilierov členovia predstavili svoje pracovné návrhy, ktoré po vzájomnej

Celoštátny katechetický kongres s témou „Misijná dimenzia cirkvi“ v Třešti u Jihlavy

 • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
 • Pridal: kpkc

V dňoch 26.–28. 10.2018 sa v Třešti u Jihlavy (ČR) uskutočnil už 11. Celoštátny katechetický
kongres, ktorý organizuje Katechetická sekcia ČBK. Záštitu nad týmto kongresom prevzal
pomocný biskup Brnianskej diecézy Mons. Pavel Konzbul. Na akcii s ústrednou témou
Misijná dimenzia cirkvi prišlo zhruba 160 katechétov a učiteľov náboženstva. Medzi nimi boli
6 zo Slovenska. Na stretnutie boli pozvaní domáci hostia a hostia z Poľska, ktorí katechétom
ponúkli ako teoretické, tak aj praktické podnety k uvedenej téme. V súvislosti s oslavami

Noc čítania Biblie 2018

 • Dátum zverejnenia: 4. december 2017
 • Pridal: admin

Z podnetu Katolíckeho biblického diela, schváleného na zasadnutí 86. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska sa slávenie tzv. Biblickej nedele presúva z Tretej veľkonočnej nedele 2018 na Druhú adventnú nedeľu 2017 (10. decembra 2017).

Biblický projekt Noc čítania Biblie 2018 organizovaný KPKC a biblistami bude v tradičnom termíne z piatka na sobotu pred Treťou veľkonočnou nedeľou 2018 (13. apríla 2018).

O programe podujatia vás budeme priebežne informovať.

Vzácna návšteva v KPKC

 • Dátum zverejnenia: 31. júl 2017
 • Pridal: admin

V utorok 25. júla sme mali v KPKC vzácnu návštevu. Evžena Valoviča - bývalého tajomníka subkomisie pre katechizaciu KBS, Imricha Bogára - tajomníka diecézneho katechetického úradu v Bratislave a Ladislava Tótha - biskupského vikára pre katechizaciu a školstvo v Trnave. Rozoberali sme stav vydávania učebníc N/NV najmä pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a proces absolvovania programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov maďarskej národnostnej menšiny. Po spoločnom obede sme absolvovali prehliadku oltára Majstra Pavla z Levoče, ktorý v týchto dňoch oslavoval 500 rokov.

Požehnanie nových priestorov KPKC

 • Dátum zverejnenia: 26. apríl 2017
 • Pridal: admin

Dňa 24. apríla 2017 sa  v Levoči uskutočnilo zasadnutie Správnej a Dozornej rady KPKC. Po skončení zasadnutia Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda subkomisie pre katechizáciu a školstvo, požehnal nové priestory KPKC v areáli Inštitútu Juraja Páleša v Levoči.

Súťaž "Rodina a základné ľudské právo na život"

 • Dátum zverejnenia: 23. marec 2017
 • Pridal: admin
V týchto dňoch bude na všetky školy na Slovensku doručená informácia a plagát o súťaži s názvom Rodina a základné ľudské právo na život. Táto súťaž je organizovaná Asociáciou za život a rodinu v spolupráci s množstvom partnerov vrátane eRka, KPKC, DKU Bratislavskej arcidiecézy či Národného pochodu za život. Žiaci ZŠ a SŠ majú možnosť za vytvorené výtvarné práce a/alebo videá získať zaujímavé ceny vrátane rodinných víkendových pobytov, notebooku pre celú rodinu a ďalších. 
 

Stránky