DVD o zasvätenom živote ako pomôcka pri vyučovaní náboženskej výchovy/náboženstva

  • Dátum zverejnenia: 8. september 2016
  • Pridal: admin

Konferencia ženských aj mužských reholí na Slovensku (KVPŽR a KVRP) pripravila dostupné krátke (5-minútové) filmy „Na päť minút s nami“ o zasvätenom živote v réžii sr. Ivy Kúšikovej, SSpS.

Súbor týchto filmov je súčasťou DVD, ktoré sú v štádiu výroby. Filmy sa týkajú života, aktivít, povolania do rôznych foriem zasväteného života. V nich sú predstavené základné črty zasväteného života na príbehoch konkrétnej zasvätenej osoby. Sú spracované primeraným spôsobom, blízkym dnešným mladým ľuďom. Možno ich využiť na vyučovaní náboženskej výchovy/náboženstva na štátnych i katolíckych školách. Konkrétne témy filmov sú usporiadané do tematických celkov a obsahových štandardov tohto vyučovacieho predmetu.