KPKC, n.o. členom FKI

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 19. Novembra 2018 sa konalo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) na
ktorom sa prvý krát zúčastnil aj zástupca KPKC, n.o. Mgr. et Mgr. Roman Vitko, PhD.
FKI je platformou spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, treťom sektore,
politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od
roku 1996. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.
Na valnom zhromaždení delegáti zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán na
budúci rok. V diskusii viacerí zdôvodnili zodpovednosť kresťanov za spoločenské situáciu
v našej domovine. FKI chce prispieť k pestovaniu zdravej kresťanskej i občianskej kultúry.
V spomínaný deň sa po valnom zhromaždení uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien „Vy
ste svetlo sveta“. Za významný dlhoročný prínos pri vnášaní kresťanských hodnôt do
spoločnosti ju získali Terézia Lenczová, čestná predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre
rodinu (SSR), poslankyňa Európskeho parlamentu a súčasná predsedníčka SSR Anna
Záborská, Katarína Hulmanová, bývalá predsedníčka FKI a in memoriam Ladislav Lencz,
manžel Terézie. Na slávnosti sa prítomným prihovoril duchovný sprievodca FKI, bratislavský
eparcha Mons. Peter Rusnák. Predniesol inšpiratívny biblický pohľad na autentický génius
ženy ako manželky, matky i ako spoločenskej osobnosti. Účasť na tomto stretnutí bola
obohatením a výmenou skúseností i vzájomného spoznania zúčastnených. Veríme, že
spoločne sa nám podarí lepšie budovať a presadzovať kresťanské hodnoty v spoločnosti. Na
valnom zhromaždení delegáti zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán na budúci
rok. V diskusii viacerí zdôvodnili zodpovednosť kresťanov za spoločenské situáciu v našej
domovine. FKI chce prispieť k pestovaniu zdravej kresťanskej občianskej kultúry.