Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.

NOC ČÍTANIA BIBLIE 2015/2016

  • Dátum zverejnenia: 21. október 2015
  • Pridal: admin

Zmena termínu Biblického projektu

Milé kolegyne, kolegovia!
Po zvážení pripomienok mnohých učiteľov a kňazov, a pre väčšie zefektívnenie projektu NOC ČÍTANIA BIBLIE sme sa po spoločnej dohode s riaditeľkou Katolíckeho biblického diela a prof. Františkom Trstenským rozhodli, že Biblický projekt sa presúva z mesiaca december na víkend 3. Veľkonočnej nedele. (Už niekoľko rokov sa 3. Veľkonočná nedeľa na Slovensku slávi ako biblická nedeľa). T.j. projekt začne tak ako to bolo zaužívané v piatok podvečer.

Tohoročný projekt NOC ČÍTANIA BIBLIE 2015/2016 vyvrcholí na 3. Veľkonočnú nedeľu 10. 4. 2016. Bude to v poradí VI. ročník tohto biblického projektu. Jeho motto znie: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15, 20)

Ide o spoluprácu medzi Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom (KPKC), Katolíckym biblickým dielom (KBD) a rádiom Lumen, ktorá chce  projektom -  Noc čítania Biblie 2015/2016 napomôcť aktualizovať posolstvo Biblie pre dnešnú dobu. Časový harmonogram projektu je vstave príprav. Definitívny program projektu bude zverejnený najneskôr do konca decembra 2015.

Ďakujeme.