Aktuality

Celoštátny katechetický kongres s témou „Misijná dimenzia cirkvi“ v Třešti u Jihlavy

 • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
 • Pridal: kpkc

V dňoch 26.–28. 10.2018 sa v Třešti u Jihlavy (ČR) uskutočnil už 11. Celoštátny katechetický
kongres, ktorý organizuje Katechetická sekcia ČBK. Záštitu nad týmto kongresom prevzal
pomocný biskup Brnianskej diecézy Mons. Pavel Konzbul. Na akcii s ústrednou témou
Misijná dimenzia cirkvi prišlo zhruba 160 katechétov a učiteľov náboženstva. Medzi nimi boli
6 zo Slovenska. Na stretnutie boli pozvaní domáci hostia a hostia z Poľska, ktorí katechétom
ponúkli ako teoretické, tak aj praktické podnety k uvedenej téme. V súvislosti s oslavami

Noc čítania Biblie 2018

 • Dátum zverejnenia: 4. december 2017
 • Pridal: admin

Z podnetu Katolíckeho biblického diela, schváleného na zasadnutí 86. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska sa slávenie tzv. Biblickej nedele presúva z Tretej veľkonočnej nedele 2018 na Druhú adventnú nedeľu 2017 (10. decembra 2017).

Biblický projekt Noc čítania Biblie 2018 organizovaný KPKC a biblistami bude v tradičnom termíne z piatka na sobotu pred Treťou veľkonočnou nedeľou 2018 (13. apríla 2018).

O programe podujatia vás budeme priebežne informovať.

Vzácna návšteva v KPKC

 • Dátum zverejnenia: 31. júl 2017
 • Pridal: admin

V utorok 25. júla sme mali v KPKC vzácnu návštevu. Evžena Valoviča - bývalého tajomníka subkomisie pre katechizaciu KBS, Imricha Bogára - tajomníka diecézneho katechetického úradu v Bratislave a Ladislava Tótha - biskupského vikára pre katechizaciu a školstvo v Trnave. Rozoberali sme stav vydávania učebníc N/NV najmä pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a proces absolvovania programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov maďarskej národnostnej menšiny. Po spoločnom obede sme absolvovali prehliadku oltára Majstra Pavla z Levoče, ktorý v týchto dňoch oslavoval 500 rokov.

Požehnanie nových priestorov KPKC

 • Dátum zverejnenia: 26. apríl 2017
 • Pridal: admin

Dňa 24. apríla 2017 sa  v Levoči uskutočnilo zasadnutie Správnej a Dozornej rady KPKC. Po skončení zasadnutia Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda subkomisie pre katechizáciu a školstvo, požehnal nové priestory KPKC v areáli Inštitútu Juraja Páleša v Levoči.

Súťaž "Rodina a základné ľudské právo na život"

 • Dátum zverejnenia: 23. marec 2017
 • Pridal: admin
V týchto dňoch bude na všetky školy na Slovensku doručená informácia a plagát o súťaži s názvom Rodina a základné ľudské právo na život. Táto súťaž je organizovaná Asociáciou za život a rodinu v spolupráci s množstvom partnerov vrátane eRka, KPKC, DKU Bratislavskej arcidiecézy či Národného pochodu za život. Žiaci ZŠ a SŠ majú možnosť za vytvorené výtvarné práce a/alebo videá získať zaujímavé ceny vrátane rodinných víkendových pobytov, notebooku pre celú rodinu a ďalších. 
 

Objednávanie učebníc pre školský rok 2019/2020

 • Dátum zverejnenia: 31. október 2016
 • Pridal: admin

Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva

Objednávanie učebníc z katolíckeho náboženstva pre školský rok 2019/2020 bude aktívne do 15. 11. 2018.

Vážení učitelia, chceme vás informovať, že do 15. 11. 2018 bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk/) na objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2019/2020. Po vypršaní uvedeného termínu už nebude možnosť doobjednania si učebníc. Preto vás prosíme, aby ste dohliadli na túto skutočnosť vo svojich školách.

Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska 2016

 • Dátum zverejnenia: 31. október 2016
 • Pridal: admin

Na pozvanie Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a predsedu komisie KBS pre katechizáciu a školstvo, subkomisie KBS pre katolícke školy sa v dňoch 18. a 19. októbra 2016 v Poprade uskutočnilo Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Slovenska.

Stretnutie riaditeľov katolíckych škôl otvoril príhovorom Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita.

Metódy čítania Biblie s porozumením v Žiline

 • Dátum zverejnenia: 20. október 2016
 • Pridal: admin

V piatok a v sobotu 14. a 15. októbra 2016 sa uskutočnilo ďalšie kontinuálne vzdelávanie programu "Metódy čítania Biblie s porozumením" tento krát v Žiline. Vzdelávanie otvoril riaditeľ KPKC dr. Marek Cimbala a lektorom vzdelávania bol biblista doc. Branislav Kľuska z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 31 frekventantov.

Katechéti slávili v Ríme Jubileum milosrdenstva s pápežom Františkom

 • Dátum zverejnenia: 14. október 2016
 • Pridal: admin

Dňa 25. septembra 2016 sa Nedeľnou svätou omšou na Námestí sv. Petra, ktorej predsedal pápež František vyvrcholilo v Ríme Jubileum katechétov. Svätý Otec sa katechétom poďakoval za ich nasadenie v službe evanjelizácie. V homílii zdôraznil, že centrom katechézy musí byť vždy radostné a svieže ohlasovanie zmŕtvychvstalého Krista, čiže kerygma.

Metódy čítania Biblie s porozumením v Trnave

 • Dátum zverejnenia: 13. jún 2016
 • Pridal: admin

V sobotu 11. júna 2016 sa uskutočnilo ďalšie kontinuálne vzdelávanie programu "Metódy čítania Biblie s porozumením" v Trnave. Vzdelávanie otvoril riaditeľ KPKC dr. Marek Cimbala a lektorom vzdelávania bol biblista doc. Branislav Kľuska z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 31 frekventantov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Pracovné zošity náboženstva pre školský rok 2016/2017

 • Dátum zverejnenia: 30. máj 2016
 • Pridal: admin

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o nefinancovaní pracovných zošitov náboženstva pre školský rok 2016/2017 Vám týmto oznamujeme, že objednávky, ktoré ste realizovali cez Edičný portál Ministerstva školstva sú neplatné. Edičný portál ich zo zákona nemôže posunúť inému subjektu, preto ich treba zadať znova na portáli www.pracovnyzosit.sk.

Úvodné stretnutie vzdelávacieho programu "Metódy čítania Biblie s porozumením"

 • Dátum zverejnenia: 22. máj 2016
 • Pridal: admin
V sobotu 21. mája 2016 sa uskutočnilo úvodné stretnutie kontinuálneho vzdelávacieho programu s názvom "Metódy čítania Biblie s porozumením" v Košiciach v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. Vzdelávanie otvoril riaditeľ KPKC dr. Marek Cimbala a program v úvodný deň lektoroval biblista doc. Daniel Slivka. Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 30 frekventantov. Na vzdelávaní sa taktiež zúčastnil aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR Mgr. Peter Krajňák.
 

Letná biblická škola "Inšpirácia & Orientácia"

 • Dátum zverejnenia: 12. máj 2016
 • Pridal: admin

V dňoch 24.–28. augusta 2016 pripravuje KBD 2. ročník Letnej biblickej školy „Inšpirácia & Orientácia“. Zapojiť sa do biblickej školy KBD pozýva veriacich, zasvätené osoby, katechétov, kňazov, biblických animátorov, všetkých, ktorí chcú rásť v poznaní Božieho slova a ktorí ho túžia odovzdávať iným, či stretávať sa vo svojich farnostiach pri spoločnom čítaní, štúdiu a modlitbe.

Stránky