Objednávanie učebníc pre školský rok 2018/2019

 • Dátum zverejnenia: 17. január 2018
 • Pridal: admin

Objednávanie učebníc, aj z katolíckeho náboženstva, pre školský rok 2018/2019 je aktívne od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018.

 1. Informujeme vás, že v dňoch od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018 bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk/), pre objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2018/2019.
 2. Po vypršaní uvedeného termínu už nebude iná možnosť doobjednania si učebníc. Preto vás prosíme, aby ste dohliadli na túto skutočnosť vo svojich školách.
 3. Pre predmet náboženstvo/náboženská výchova je potrebné objednať najmä učebnice pre prvý i druhý ročník SŠ. (Sú to učebnice, ktoré ešte neboli vydané).
 4. Dotlač už vydaných učebníc predmetu náboženstvo/náboženská výchova MŠVVaŠ SR vôbec neplánuje.
 5. Či objednané učebnice budú aj distribuované na nasledujúci školský rok do škôl, nevieme s istotou garantovať. Všetko bude závisieť od stavu finančných prostriedkov na MŠVVaŠ SR.
 6. Pracovné zošity z náboženstva/náboženskej výchovy budeme objednávať (tak ako tento rok) v priebehu mesiacov máj až október v roku 2018 prostredníctvom portálu http://www.pracovnyzosit.sk za cenu 1,60€ ks.
 7. Výnimku tvorí pracovný zošiť KNV pre 1. roč. ZŠ, ktorý je potrebný objednať cez edičný portál.
 8. Nakoľko sa plánuje vydanie novej učebnice NV pre 1. ročník ZŠ, odporúčame učiteľom náboženstva, aby učebnicu NV pre 1. roč. ZŠ si objednali cez práve otvorený edičný portál.
 9. Všetky podstatné informácie budeme priebežne uverejňovať na našej internetovej stránke http://www.kpkc.sk

Dokument na stiahnutie: Informácia pre DKU