Okresné kolo Biblickej olympiády

  • Dátum zverejnenia: 11. marec 2020
  • Pridal: kpkc

Vážení riaditelia DKÚ, metodičky, metodici, 

v súlade s vývojom situácie šírenia nákazy koronavírusom na Slovensku Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od utorka (10.3.) na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. 

Rešpektujeme stanovisko Iuventy - vyhlasovateľa okresných, krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorým sa súťaže rušia.

Z uvedeného dôvodu rušíme okresné kolo  Biblickej olympiády v dňoch 25.-26.3.2020.

O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Veríme, že situácia sa s Božou pomocou bude postupne zlepšovať a okresné kolá prebehnú s čo najmenším oneskorením. Prosíme, povzbuďte Vašich katechétov a cez nich aj žiakov, ktorí postúpili zo školského kola, aby sa naďalej pripravovali a mohli tak zužitkovať svoje poznatky aj na ďalších postupových kolách. Všetkým prajeme pokojný čas a nezabúdajme v modlitbách na tých, ktorí to teraz najviac potrebujú.