Predĺženie prihlasovania na konferenciu

  • Dátum zverejnenia: 25. september 2019
  • Pridal: kpkc

Milí katechéti, metodici DKÚ, kňazi, učitelia

z dôvodu dodatočného záujmu katechétov predĺžujeme termín prihlásenia sa na Katechetickú konferenciu 

do 4.10.2019.

(! najneskôr v tento deň musí byť zrealizovaná aj platba príspevku pre činnosť KPKC !).

V prípade naplnenia ubytovacej kapacity bude prihlasovanie zastavené skôr.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

link na prihlasovací formulár:
https://docs.google.com/forms/d/1q4NRhUr8k42yZ1i8oW5ucOulkwQ_O2-ESyNqgNx_1n4/edit