Sretnutie s Joachim Sauerom

  • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
  • Pridal: kpkc

V sobotu 21.09.2019 sa na pôde saleziánskej komunity na Trnávke v Bratislave, kde je predstaveným komunity don Tibor Reimer - koordinátor projektu v príprave nového Kurikula uskutočnilo stretnutie riaditeľa KPKC, n.o. s pánom Joachimom Sauerom, ktorý je referent Renovabis, momentálne zodpovedný za Slovensko. Pán Sauer sa zaujímal o aktuálny stav príprav nového kurikula a predstavili sme mu víziu pokračovania tohto projektu. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej, pracovnej a konštrukčnej atmosfére. Renovabis je hlavným partnerom KPKC v príprave nového dokumentu Kurikula, ktorý po schválení Konferenciou biskupov Slovenska bude záväzný pre celé Slovensko.

Renovabis je dielo solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe. Na podnet Centrálneho výboru nemeckých katolíkov bola nadácia Renovabis založená Nemeckou biskupskou konferenciou v marci 1993. Renovabis podporuje svojich partnerov pri pastoračnej, sociálnej a spoločenskej obnove bývalých komunistických krajín. Za posledné roky pomáha Renovabis v 29 krajinách s ticíckami projektov.