Zasadanie autorov nového Kurikula

  • Dátum zverejnenia: 8. február 2019
  • Pridal: kpkc

Dňa 5. februára 2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stretli členovia skupiny autorov na svojom ďalšom stretnutí, aby prehodnotili doterajšie práce a spoločne sa zamýšľali nad ich pokračovaním. Na stretnutí boli prezentované pripomienky zo strany garantov k doterajšiemu návrhu nového kurikula. Autori ich akceptovali a po vzájomnej konštruktívnej diskusii navrhli zapracovať ešte ďalšie, ktoré vzišli z tohto stretnutia. Hosťom dnešného stretnutia bol tajomník komisie pre katechézu pri KBS Mgr. Dariusz Zuk-Olszewski. Nasledujúce stretnutie bude spoločným stretnutím autorov a garantov, ktoré sa uskutoční 1.-2- apríla 2019 v penzióne Zornička na Donovaloch.