Biblická olympiáda 2019/2020

Vážení riaditelia DKÚ, metodičky, metodici, 

v súlade s vývojom situácie šírenia nákazy koronavírusom na Slovensku Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od utorka (10.3.) na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. 

Rešpektujeme stanovisko Iuventy - vyhlasovateľa okresných, krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorým sa súťaže rušia.

Z uvedeného dôvodu rušíme okresné kolo  Biblickej olympiády v dňoch 25.-26.3.2020.

O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Veríme, že situácia sa s Božou pomocou bude postupne zlepšovať a okresné kolá prebehnú s čo najmenším oneskorením. Prosíme, povzbuďte Vašich katechétov a cez nich aj žiakov, ktorí postúpili zo školského kola, aby sa naďalej pripravovali a mohli tak zužitkovať svoje poznatky aj na ďalších postupových kolách. Všetkým prajeme pokojný čas a nezabúdajme v modlitbách na tých, ktorí to teraz najviac potrebujú.

 

Dokumenty:

  1. PROPOZÍCIE devätnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2019/2020.
  2. PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže" v školskom roku 2019/2020.
  3. KOMENTÁR ku kritériám hodnotenia scénky BO pre stredné školy v školskom roku 2019/2020.
  4. KOMENTÁR ku kritériám hodnotenia scénky BO pre základné školy v školskom roku 2019/2020.

Vybrané knihy Svätého písma

KOMENTÁRE K BIBLICKÝM KNIHÁM

Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

Projekt Biblickej olympiády v školskom roku 2019/2020 podporili

Tlačiareň Kubík Námestovo

AquaCity Poprad vylety školské výlety vyhody pre seniorov

 

 

Biblická olympiáda 2018/2019

Vyhodnotenie

Výsledková listina národné kolo 2018/2019 - Stredné školy

Výsledková listina národné kolo 2018/2019 - Základné školy 

Vyhodnotenie /po pripomienkovaní aktualizované 24.05.2019/ Biblia očami detí a mládeže 2018/2019

Víťazné práce možno nájsť tu

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA (od 1. januára 2018)

  • Organizačný poriadok (zo dňa 25.08.2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018)

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25.08.2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018. Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2012-21437/60058:2-916. 


BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2018/2019

Dokumenty

  1. PROPOZÍCIE osemnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2018/2019
  2. PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže" v školskom roku 2018/2019
  3. KOMENTÁR ku kritériám hodnotenia scénky BO pre stredné školy v školskom roku 2018/2019
  4. KOMENTÁR ku kritériám hodnotenia scénky BO pre základné školy v školskom roku 2018/2019 

 

Vybrané knihy Svätého písma

KOMENTÁRE K BIBLICKÝM KNIHÁM

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi