Biblia očami detí 2018

Aj v roku 2018 sa uskutočnila výtvarná súťaž "Biblia očami detí".

Odborná porota

  • PhDr. Paula Maliňáková – ZUŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
  • doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD. –  poverený DKÚ Prešovskej archieparchie
  • PaedDr. Ing. Stanislav Šveda – metodik KPKC

Vyhodnotenie