Katolícky učiteľ

Katolícky učiteľ je informačno-odborný časopis pre učiteľov katolíckych škôl a učiteľov náboženskej výchovy. Vychádza 4x v školskom roku. Nakoľko je podporovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, je nepredajný. Distribuujeme ho zadarmo na všetky katolícke školy na Slovensku a katechétom prostredníctvom diecéznych katechetických úradov.