Kontinuálne vzdelávanie

Na základe účinnosti nového zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch sú vzdelávania realizované v KPKC, n.o. pozastavené. KPKC, n.o. pripraví nové moduly vzdelávania o ktorých Vás budeme informovať na našich stránkach.

 

Akreditované vzdelávania KPKC

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré poskytuje KPKC. 

Špecifiká prístupu katolíckeho učiteľa v edukácii

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
Rozsah: 60 hodín
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 175412017 - KV

Počet priznaných kreditov: 15 kreditov
Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2022
Cieľová skupina: (nie je viazaný len pre učiteľov NV/N, ale je multifunkčný pre všetkých učiteľov štátnych, cirkevných a súkromných škôl.)

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materských škôl, resp. spojených škôl (ZŠ s MŠ);
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy);
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy);učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy);
 • učiteľ základnej umeleckej školy;
 • asistent učiteľa;
 • asistent vychovávateľa;
 • asistent majstra odbornej výchovy.

Účastnícky poplatok za vzdelávanie: maximálne 90 € (v závislosti do počtu prihlásených)
Minimálny počet účastníkov: 20. Spôsob prihlasovania cez záväznú prihlášku nižšie + písomná prihláška podpísaná riaditeľom školy musí byť odoslaná na adresu KPKC, n.o.


Metódy čítania Biblie s porozumením

Poskytovateľom je KPKC v spolupráci s biblistami.

 • Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 • Rozsah: 50 hodín
 • Číslo rozhodnutia MŠ SR: 1569/2015-KV
 • Počet priznaných kreditov: 12 kreditov
 • Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2020
 • Cieľová skupina pre vyučovací predmet: náboženská výchova/náboženstvo
 • Účastnícky poplatok za vzdelávanie je maximálne 60 . V cene poplatku je zahrnuté samotné lektorovanie vzdelávania a metodické materiály.
 • Minimálny počet účastníkov na otvorenie vzdelávanie je 20. Spôsob prihlasovania cez záväznú prihlášku nižšie + písomná prihláška podpísaná riaditeľom školy musí byť odoslaná na adresu KPKC, n.o.
 • Záväzná prihláška
 • Doklad o akreditácii programu

Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
Rozsah: 80 hodín
Číslo rozhodnutia MŠ SR: 1783/2018-KV
Počet priznaných kreditov: 19 kreditov
Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2023
Cieľová skupina pre vyučovací predmet: katolícke náboženstvo/ náboženská výchova, biológia

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy);
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy);

Účastnícky poplatok za vzdelávanie je maximálne 120 €. V cene poplatku je zahrnuté samotné lektorovanie vzdelávania a metodické materiály.  
Minimálny počet účastníkov na otvorenie vzdelávanie je 20. Spôsob prihlasovania cez záväznú prihlášku nižšie + písomná prihláška podpísaná riaditeľom školy musí byť odoslaná na adresu KPKC, n.o.

Záväzná prihláška
Doklad o akreditácii programu


Výchova k manželstvu a rodičovstvu v procese edukácie

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
Rozsah: 60 hodín
Číslo rozhodnutia MŠ SR: 1784/2018-KV
Počet priznaných kreditov: 15 kreditov
Doba platnosti akreditácie: do 31. decembra 2023
Cieľová skupina pre vyučovací predmet: katolícke náboženstvo/ náboženská výchova, etická výchova, biológia

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy);
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy);
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy);
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Účastnícky poplatok za vzdelávanie je maximálne 90 €. V cene poplatku je zahrnuté samotné lektorovanie vzdelávania a metodické materiály.  
Minimálny počet účastníkov na otvorenie vzdelávanie je 20. Spôsob prihlasovania cez záväznú prihlášku nižšie + písomná prihláška podpísaná riaditeľom školy musí byť odoslaná na adresu KPKC, n.o.

Záväzná prihláška
Doklad o akreditácii programu


Programy čakajúce na akreditáciu

Zoznam vzdelávacích programov, ktoré pripravuje KPKC na akreditáciu.