Metodické príručky

Na všetky metodické príručky

v našej ponuke momentálne poskytujeme 50% zľavu.


PaedDr. Klára Soľanová

Metodická príručka hospitácie Katolíckeho náboženstva 

Pomôcka pre metodikov diecéznych katechetických úradov a kňazov, ktorí vykonávajú hospitáciu náboženstva. Okrem metodiky hospitačnej činnosti obsahuje aj príklady spracovaných hospitácií.
počet strán: 46
cena: 50 Sk 

 


 

Metodické príručky katolíckeho náboženstva / náboženskej výchovy pre 1. až 9. ročník základných škôl a prvý a druhý ročník stredných škôl a gymnázií.
Súčasťou niektorých metodík sú hudobné a dátové CD, ktorých obsahom je predstavenie ročníkov, prezentácie, obrazová príloha, piesne, hudba, príbehy.

Objednávka metodických príručiek

Záväzná objednávka na zakúpenie metodickej príručky.

Objednávku vyplňte, opečiatkujte a podpíšte. Následne ju stačí naskenovat do PDF a zaslať na náš kontaktný e-mail:  metodik@kpkc.sk alebo nám ju zaslite poštou na adresu Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova 15, 054 01. Levoča.


 

Súčasťou metodiky pre 7. ročník ZŠ sú hudobné a dátové CD, ktorých obsahom je predstavenie 6. a 7. ročníka, prezentácie, obrazová príloha, piesne, hudba, prednáška...