Noc čítania Biblie 2014/2015

Noc čítania Biblie 2014/2015 - výsledky

 

1. miesto: CZŠ s MŠ sv. Matúša Školská 71 Švošov

Noc čítania biblie 2014Dňa 12.12.2014 sa uskutočnil už piaty ročník projektu Noc čítania Biblie, ktoré pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) v spolupráci  s Katolíckym biblickým dielom (KBD) a Rádiom Lumen. Jeho cieľom je spoznať knihu kníh a zamýšlať sa nad pravidlami, ktoré presahujú každého človeka. 

Zoznam škôl, ktoré sa do projektu zapojili: 

Spojená škola sv. Jozefa int., Jašíkova 219, Turzovka

Účastníci: žiaci školy, pedagogickí zamestnanci školy, zamestnanci Detského domova sv. Jozefa, Turzovka
Správa (verzia PDF)

ZŠ s MŠ Kolačkov, Kolačkov 31, 065 11 Nová Ľubovňa

Účastníci: 1. – 4. ročníka našej školy; starší žiaci, ktorí našu školu v minulosti navštevovali; žiaci 1. - 9. ročníka špeciálnych tried z tunajšej školy, tiež aj učitelia a pár rodičov zúčastnených detí
Správa (verzia PDF)

Základná škola s materskou školou Komjatná, Školská 290 034 96 Komjatná

Účastníci projektu: žiaci 2.- 8. ročníka
Správa (verzia PDF)

Základná škola s materskou školou, Školská 16, 053 21  Markušovce

Účastníci: : žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ (3 skupiny) a animátori z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí  - eRko
Správa (verzia PDF)

Základná škola s MŠ Oravská Polhora 130, 029 47 Oravská Polhora

Účastníci: žiaci z ročníkov 5.- 9. (56 žiakov)
Správa (verzia PDF)

ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lúčenec a Gymnázium B.S. Timravy v Lúčenci s RKC - Farnosť Lúčenec

Účastníci: študenti gymnázia B.S Timravyv Lúčenci a žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ M.R. Štefánikav Lúčenci i ZŠI pre sluchovo postihnutých v Lúčenci
Správa (verzia PDF)

ZŠ Štúrova 142/ A, 901 01 Malacky 

Účastníci: žiaci 3., 4. a 6 - tych ročníkov
Správa (verzia PDF)

ZŠ sv. Marka Nitra - Klokočina Petzwalova ul. č. 1, 949 11 Nitra

Účastníci: žiaci 4., 5. a 6 - teho ročníka
Správa (verzia PDF)