Noc čítania Biblie 2015/2016

Správa k aktuálnemu ročníku projektu

Čítanie Božieho slova v Roku milosrdentva

Noc čítania Biblie 2015/2016

V tomto roku sa podujatie s názvom Noc čítania Biblie uskutočnila 8. apríla 2016. Projekt už niekoľko rokov organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (KPKC) v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a DKU jednotlivých diecéz. Autormi projektu sú KPKC a prof. František Trstenský. Mediálne aktivitu podporilo Rádio Lumen, Katolícke noviny a katolícka televízia LUX.

Do aktivity sa zapojilo 30 registrovaných škôl a mnoho ďalších účastníkov, ktorí ju realizovali v kostoloch, vo farských centrách alebo knižniciach, v školách, triedach, klubovniach. Okrem karimatky a spacieho vaku si účastníci priniesli na celú noc aj Bibliu.

Hlavnou témou podujatia sa stalo Milosrdenstvo: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,  a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15, 20)

 Cieľom čítania Biblie bolo:

  • Čítanie s porozumením pre hlbšie pochopenie Božieho slova v mimoriadnom Roku milosrdenstva;
  • zamýšľanie sa nad dôležitosťou odpustenia a milosrdenstva;
  • na základe biblického príbehu o márnotratnom synovi - prijať každého človeka, ktorý zišiel z cesty;
  • zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova.

Biblický projekt Noc čítania Biblie 2016 vyvrcholil tento rok na Tretiu veľkonočnú nedeľu (10. apríla 2016). Táto nedeľa sa na Slovensku slávy ako Biblická nedeľa.

Tento biblický projekt napomáha nadobudnúť osobný vzťah so Svätým písmom. Biskupská synoda o Božom Slove (2008) hovorí o pastoračnej potrebe priblížiť Bibliu, aby sa nestala len peknou ozdobou domácej knižnice, ale prostriedkom častého spojenia s Bohom a základnou pomôckou pre náboženský a duchovný život.

Podrobné informácie o projekte nájdete na stránke: www.kpkc.sk/noc-citania-biblie.

Galéria  - Noc čítania Biblie 2015/2016

 

Zoznam registrovaných škôl

1. CZŠ Romualda Zaymusa Ul. Romualda Zaymusa 3, 010 01 Žilina  
2. Spojená škola sv. Jozefa internátna Jašíkova 219, 023 54 Turzovka  Správa (verzia PDF)
3. CZŠ sv. Michala Volgogradská 2, 071 01 Michalovce Správa (verzia PDF) 
4. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Hrnčiarska 795/61  
5. Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda  Humenné Duchnovičová 24, 066 01 Humenné  
6. ZŠ M.R.Štefánika ul. Haličská 1191/8, Lučenec 98401 Správa (verzia PDF) 
7. ZŠ s MŠ Hertník Hertník 261, 08642  
8. Základná škola sv. Jozefa Pribinova 35, 920 01 Hlohovec  
9. Fara Komárno Palatínova 11  
10. Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča Kláštorská 24  Správa (web)
11. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov  
12. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov  
13. ZŠ M.R.Štefánika ul. Haličská 1191/8, Lučenec 98401  
14. Základná škola Štúrova 142/ A , Malacky 901 01  
15. CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Hrnčiarska 795/61  
16. Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom, Školská 198/2 Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom, Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Správa (verzia PDF) 
17. Základná škola Karpatská ul.,010 08 Vlčince  Žilina  
18. ZŠ Jána Amosa Komenského Nová cesta 9, 941 10 TVRDOŠOVCE  Správa (verzia PDF)
19. Základná škola sv. Marka Petzwalova 1, 949 11 Nitra Správa (verzia PDF) 
20. Základná škola s materskou školou Komjatná Školská 290 Komjatná 034 96  
21. CZŠ sv. Jána Bosca T. G. Masaryka č. 9, 98401 Lučenec

Správa (verzia PDF)
Koláž (verzia PD)

22. ZŠ Sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité 729, 02314 Skalité  
23. Základná škola s Materskou školou Oravská Polhora 130 Oravská Polhora 130, 029 47 Oravská Polhora  
24. Základná škola sv. Vincenta Nám. A. Hlinku 22, 034 01  Ružomberok  
25. Cirkevná základná škola Jána Palárika Raková 705 Raková 705  
26. ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš J. Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš  
27. Gymnázium sv. Andreja Námestie A. Hlinku 5  
28. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov M.R.Štefánika 9, Trebišov, 075 01  
29. Zs s vyuc.jazykom slov.PRIBETA Skolska ul .pavilon B 946 55 Pribeta  
30. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8, 05201 Spišská Nová Ves  

Ostatné školy

1.  Základná škola s materskou školou Školská 16, 053 21  Markušovce

Správa (verzia PDF)

Video

 


Archív k podujatiu Noc čítania Biblie