Zborník z konferencie

  • Dátum zverejnenia: 15. január 2020
  • Pridal: kpkc

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Vám ponúka zborník

z konferencie Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a 

katechézu vo farnosti na Slovensku, ktorá sa konala 17.-19.10.2019

v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí na tomto mieste.

Stránky