Vzácna návšteva v KPKC

  • Dátum zverejnenia: 31. júl 2017
  • Pridal: admin

V utorok 25. júla sme mali v KPKC vzácnu návštevu. Evžena Valoviča - bývalého tajomníka subkomisie pre katechizaciu KBS, Imricha Bogára - tajomníka diecézneho katechetického úradu v Bratislave a Ladislava Tótha - biskupského vikára pre katechizaciu a školstvo v Trnave. Rozoberali sme stav vydávania učebníc N/NV najmä pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a proces absolvovania programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov maďarskej národnostnej menšiny. Po spoločnom obede sme absolvovali prehliadku oltára Majstra Pavla z Levoče, ktorý v týchto dňoch oslavoval 500 rokov.

Požehnanie nových priestorov KPKC

  • Dátum zverejnenia: 26. apríl 2017
  • Pridal: admin

Dňa 24. apríla 2017 sa  v Levoči uskutočnilo zasadnutie Správnej a Dozornej rady KPKC. Po skončení zasadnutia Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda subkomisie pre katechizáciu a školstvo, požehnal nové priestory KPKC v areáli Inštitútu Juraja Páleša v Levoči.

Súťaž "Rodina a základné ľudské právo na život"

  • Dátum zverejnenia: 23. marec 2017
  • Pridal: admin
V týchto dňoch bude na všetky školy na Slovensku doručená informácia a plagát o súťaži s názvom Rodina a základné ľudské právo na život. Táto súťaž je organizovaná Asociáciou za život a rodinu v spolupráci s množstvom partnerov vrátane eRka, KPKC, DKU Bratislavskej arcidiecézy či Národného pochodu za život. Žiaci ZŠ a SŠ majú možnosť za vytvorené výtvarné práce a/alebo videá získať zaujímavé ceny vrátane rodinných víkendových pobytov, notebooku pre celú rodinu a ďalších. 
 

Stránky