Študijný pobyt riaditeľov základných a stredných škôl vo Fínsku 2015

  • Dátum zverejnenia: 23. jún 2015
  • Pridal: admin
vestibul školy

Skupina riaditeľov, zástupcov a pracovníkov škôl, najmä cirkevných , ale aj súkromných a jednej verejnej školy sa zúčastnili v dňoch 9. – 14. júna 2015 študijnej cesty do Fínska, aby hľadali nové cesty pre skvalitnenie vzdelávania v našich školách.

Podujatie zorganizovalo KPKC s.r.o. v spolupráci so Združením katolíckych škôl Slovenska a so spoločnosťou Finpeda Ltd. z Fínska.

Letná biblická škola s KBD

  • Dátum zverejnenia: 28. máj 2015
  • Pridal: admin
Letná biblická škola

Všetkých, ktorí chcú rásť v poznaní Božieho slova srdečne pozývame na Letnú biblickú školu „Inšpirácia & Orientácia“. Pozývame všetkých veriacich, hľadajúcich, zasvätené osoby, katechétov, kňazov, biblických animátorov ... jednoducho tých, ktorí chcú aj iných viesť k poznaniu Boha v jeho slove a túžia sa vo svojich farnostiach stretávať pri spoločnom čítaní, štúdiu a modlitbe.

FINPEDA inovačné workshopy pre školy

  • Dátum zverejnenia: 31. marec 2015
  • Pridal: marek

Hlavným cieľom workshopov je pomôcť všetkým zainteresovaným - vedúcim pracovníkom vo vzdelávaní, riaditeľom školských správ, riaditeľom škôl, inovátorom vo vzdelávaní, učiteľom a pracovníkom škôl zmeniť zaužívané spôsoby myslenia a otvoriť oči smerom k budúcnosti vzdelávania. Znamená to urobiť zásadný posun v ponímaní dnešných pohľadov na vyučovanie a učenie smerom k výchovným procesom pre budúce desaťročia. Ďalšie naše ciele a očakávané výstupy sú:

Stránky