Mimoriadny misijný mesiac 2019

  • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
  • Pridal: kpkc

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. #MyMission je celosvetová akcia Pápežských misijných diel k Mimoriadnemu misijnému mesiacu októbru 2019. Zapojiť sa môžu jednotlivci, školy, organizácie, farnosti i rehole. Kresťania na celom svete zdieľajú svoju misiu, ktorú prijali krstom. Bližšie info: http://misijnediela.sk/2019/08/zdielajte-mymission/

Ponuka Pápežských misijných diel na Slovensku:

Sretnutie s Joachim Sauerom

  • Dátum zverejnenia: 24. september 2019
  • Pridal: kpkc

V sobotu 21.09.2019 sa na pôde saleziánskej komunity na Trnávke v Bratislave, kde je predstaveným komunity don Tibor Reimer - koordinátor projektu v príprave nového Kurikula uskutočnilo stretnutie riaditeľa KPKC, n.o. s pánom Joachimom Sauerom, ktorý je referent Renovabis, momentálne zodpovedný za Slovensko. Pán Sauer sa zaujímal o aktuálny stav príprav nového kurikula a predstavili sme mu víziu pokračovania tohto projektu. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej, pracovnej a konštrukčnej atmosfére.

Stránky