Zasadnutie skupiny tvorcov nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti s názvom „Inovačný a vzdelávací projekt školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti na Slovensku“.

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 6. novembra 2018 sa už po siedmy krát v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku stretla skupina tvorcov, ktorí prehodnotili svoju doterajšiu prácu
v projekte príprav nového kurikula vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti.
Jednotliví autori vzájomne predstavili obsah svojich prác a nadviazali tak na kontinuitu
jednotlivých ročníkov a prepojenie s farskou katechézou. Na základe presnejších
charakteristík pilierov členovia predstavili svoje pracovné návrhy, ktoré po vzájomnej

Celoštátny katechetický kongres s témou „Misijná dimenzia cirkvi“ v Třešti u Jihlavy

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

V dňoch 26.–28. 10.2018 sa v Třešti u Jihlavy (ČR) uskutočnil už 11. Celoštátny katechetický
kongres, ktorý organizuje Katechetická sekcia ČBK. Záštitu nad týmto kongresom prevzal
pomocný biskup Brnianskej diecézy Mons. Pavel Konzbul. Na akcii s ústrednou témou
Misijná dimenzia cirkvi prišlo zhruba 160 katechétov a učiteľov náboženstva. Medzi nimi boli
6 zo Slovenska. Na stretnutie boli pozvaní domáci hostia a hostia z Poľska, ktorí katechétom
ponúkli ako teoretické, tak aj praktické podnety k uvedenej téme. V súvislosti s oslavami

Stránky