Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania

  • Dátum zverejnenia: 21. január 2019
  • Pridal: kpkc

Spustili sme prihlasovanie na vzdelávania - Metódy čítania Biblie s porozumením a Bioetika vo vyučovaní predmetu katolícke náboženstvo / náboženská výchova, ktoré budú prebiehať: MČB v DKÚ Žilina a Bioetika v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja. Prihlásiť sa môžete v sekcii "Kontinuálne vzdelávanie" formou záväznej prihlášky pod opisom konkrétneho vzdelávania.

KPKC, n.o. členom FKI

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 19. Novembra 2018 sa konalo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) na
ktorom sa prvý krát zúčastnil aj zástupca KPKC, n.o. Mgr. et Mgr. Roman Vitko, PhD.
FKI je platformou spolupráce a nositeľom impulzov v občianskej spoločnosti, treťom sektore,
politike, médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od
roku 1996. V súčasnosti združuje takmer 60 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami.
Na valnom zhromaždení delegáti zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán na

Zasadnutie skupiny tvorcov nového kurikula školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti s názvom „Inovačný a vzdelávací projekt školského vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti na Slovensku“.

  • Dátum zverejnenia: 6. december 2018
  • Pridal: kpkc

Dňa 6. novembra 2018 sa už po siedmy krát v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku stretla skupina tvorcov, ktorí prehodnotili svoju doterajšiu prácu
v projekte príprav nového kurikula vyučovania náboženstva a katechézy vo farnosti.
Jednotliví autori vzájomne predstavili obsah svojich prác a nadviazali tak na kontinuitu
jednotlivých ročníkov a prepojenie s farskou katechézou. Na základe presnejších
charakteristík pilierov členovia predstavili svoje pracovné návrhy, ktoré po vzájomnej

Stránky