Učebnice

Nové učebnice náboženskej výchovy pre 1. stupeň ZŠ

[31. 8. 2015]  V školskom roku 2015/2016 budú do škôl distribuované nové učebnice náboženskej výchovy / náboženstva pre prvý stupeň ZŠ, ktoré boli pripravené a vydané KPKC, n. o.  v koordinácií so SSV a finančnou podporou MŠVVaŠ SR. Podľa stanoveného plánu by v nasledujúcom školskom roku (2016/2017) mali byť vydané a distribuované učebnice aj pre ostatné ročníky.

Pozri aj:

Náhľady na obálky nových učebníc