Víkend s Božím slovom 2018

Začína sa v piatok 13. apríla 2018 projektom NOC ČÍTANIA BIBLIE pokračuje sobotou 14. apríla 2018 a jeho zavŕšením bude Tretia veľkonočná nedeľa 15. apríla 2018 akciou POPOLUDNIE S EVANJELISTOM MARKOM.

Biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018 tento rok vychádza z inšpirácie Svätého Otca, ktorý nám v apoštolskom liste Misericordia et misera adresoval okrem iného aj tieto slová: „Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo ... obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma..., aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom.“
Biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018 sa začína akciou NOC ČÍTANIA BIBLIE z piatka 13. apríla 2018 na sobotu. Táto akcia môže prebiehať aj v sobotu filmovým predstavením. Jeho zavŕšením bude Tretia veľkonočná nedeľa 15. apríla 2018 akciou POPOLUDNIE S EVANJELISTOM MARKOM.

Motto VIII. ročníka bude:  „Keď Ježiš videl ich vieru, ...“ (Mk 2, 5)

Cieľom tohto projektu bude postaviť BOŽIE SLOVO do stredu rodiny, školského a farského spoločenstva.

Podklady k projektu:

VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018

Prílohy k Podnetom pre realizáciu projektu:

 1. Katechéza pápeža Františka: Sviatosť zmierenia
 2. Katechéza biblistu prof. ThDr. Františka Trstenského, PhD.
 3. Katechéza biblistu ThBibLic. Róberta Jágra, PhD.
 4. Harmonogram čítania Evanjelia podľa Marka
 5. Rekonštrukcia domu za Ježišových čias
 6. Symboly jednotlivých Evanjelistov
 7. Dramatizácia biblického textu
 8. Farizeji v Evanjeliu podľa Marka
 9. Znalci Písma – zákonníci v Evanjeliu podľa Marka

 Všetky dokumenty - formát ZIP

Videokatechéza

 

Online prihláška


VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018 - PRIHLÁŠKA

 • Dátum zverejnenia: 9. apríl 2018
 • Pridal: admin