BO 2018 - Registrácia

  • Dátum zverejnenia: 19. apríl 2017
  • Pridal: admin

Online prihlasovanie na celonárodné kolo BO 2017/2018
Prosíme výhernú školu, aby vyslala družstvo na národné kolo s učiteľom NV/N, ktorý družstvo pripravoval z dôvodu vyjadrovania sa k regulárnosti súťaže (podávania námietok voči regulárnosti), ku ktorej sa má vyjadrovať odborník.

Registračné informácie
Počet získaných bodov v diecéznom kole
Informácie o škole, ktorú súťažiaci reprezentujú
Zoznam súťažiacich
1. súťažiaci
DD. MM. RRRR
presná adresa
pevná linka
2. súťažiaci
DD. MM. RRRR
presná adresa
pevná linka
3. súťažiaci
DD. MM. RRRR
presná adresa
pevná linka
Informácie o sprievode
Prosíme výhernú školu, aby vyslala družstvo na národné kolo s učiteľom NV/N, ktorý družstvo pripravoval z dôvodu vyjadrovania sa k regulárnosti súťaže (podávania námietok voči regulárnosti), ku ktorej sa má vyjadrovať odborník.
titul meno priezvisko
DD. MM. RRRR
presná adresa
pevná linka
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v registrácii na účely organizácie a realizácie Biblickej olympiády 2017/2018 v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.