Zamestnanci

Vedenie KPKC

Mgr. Roman Vitko, PhD., metodik

Mgr. Roman VITKO, PhD., riaditeľ

+421 911 812 016 | kpkc@kpkc.sk

Vyštudoval katolícku teológiu, špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých. Neskor pokračoval v doktorandskom štúdiu Teórie vzdelávania náboženskej výchovy na PF KU. Aktívne sa zapája do života farnosti, vyučuje náboženstvo na gymnáziu a špeciálnej škole. Spolu s manželkou sú členmi lektorského tímu v Kurze prípravy na manželstvo a vychovávajú štyri deti.

 


Ostatní zamestnanci

Mgr. Ing. Stanislav Šveda, metodik

PaedDr. Ing. Stanislav ŠVEDA, metodik

+421 911 812 017 | metodik@kpkc.sk

Vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene. Dlhodobo sa angažuje na živote partikulárnej Cirkvi. Neskôr vyštudoval Katolícku teológiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach. Rigorózne štúdium ukončil na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijnom programe - učiteľstvo náboženskej výchovy. V súčasnosti pôsobí v regionálnom školstve ako stredoškolský pedagóg. Špecializuje sa na vyučovanie predmetu náboženská výchova/náboženstvo. S manželkou vychováva tri deti.


Externá spolupráca