Zamestnanci

Vedenie KPKC

 

Mgr. Roman VITKO, PhD., riaditeľ

+421 911 812 016 | kpkc@kpkc.sk

Vyštudoval katolícku teológiu, špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých. Neskor pokračoval v doktorandskom štúdiu Teórie vzdelávania náboženskej výchovy na PF KU. Aktívne sa zapája do života farnosti, vyučuje náboženstvo na gymnáziu a špeciálnej škole. Spolu s manželkou sú členmi lektorského tímu v Kurze prípravy na manželstvo a vychovávajú päť deti.

 


Ostatní zamestnanci

 

Mgr. Zuzana Floreková, metodička

+421 911 812 014, +421 911 812 017 | metodik@kpkc.sk


Externá spolupráca