vzdelávanie

metodicko didakt. poradenstvo

právne poradenstvo

tvorba

biblická olympiáda

výskum

výchovné projekty

hospitačná činnosť

inšpekčná činnosť

edícia učebníc

správna rada
napíšte nám


aktualizované 13.1.2015Vďaka všetkým, ktorí sa na chvíľu zastavili…

Je nádherné vedieť, že na Slovensku je takmer milión ľudí, ktorým nie je ľahostajná hodnota manželstva a rodiny. Žiadnemu politikovi na Slovensku nemôže byť jedno, či by získal alebo stratil milión voličov. Ale verím, že nie o to išlo v tomto referende za rodinu.

V každom prípade je dobre, že lepšie poznáme reálny stav v našej spoločnosti. Ak sú štyri pätiny občanov pasívne, nie je to dobrý znak. Keď sa zástancovia liberálneho smerovania v našej krajine musia uchýliť ku vyhláseniu, že Aliancia za rodinu sa teraz bude “ohánať” silou takmer milión hlasov, znamená to, že počítajú s pasivitou občanov. A to nemá nič spoločné s reálnou demokraciou. Iste je lepšie vedieť, že za nejakou hodnotou stojí milión aktívnych ľudí, ako sa spoliehať na pasivitu zvyšných troch miliónov. Takmer milión hlasov aktívnych ľudí totiž sila je, bez ohľadu na to, či sa ňou niekto oháňa alebo nie. A ak by sa tento milión hlasujúcich mal chápať ako menšina a chcelo by sa naň hľadieť obviňujúco, tak potom sa v pohľade na práva menšín v západnej demokracii naozaj niečo dramaticky zmenilo. Ale ani to nepovažujem pre hodnotenie referenda za rozhodujúce.

Ako najdôležitejšie vnímam, čo teraz urobí každý z nás, ktorí sme povedali ÁNO manželstvu a rodine v takej forme, ako po nej túži väčšina ľudí v našej krajine. Jedna vec je totiž deklarovať svoj postoj k hodnote a druhá vec je túto hodnotu aj reálne žiť. A v tomto bode môžu mať mnohí kritici referenda pravdu. Ak naše aktívne priznanie sa k hodnote rodiny nebude pre nás znamenať nový zápal v prospech rodín na Slovensku, referendum by znamenalo pramálo. Nemyslím v prvom rade na politické aktivity, tie by mali byť až na vrchole iných snáh. Ide hlavne o prežívanie manželstva ako veľkého poslania, do ktorého sa oplatí investovať.

Ak si mnohí myslia, že toto referendum bolo referendum kresťanov, mali by sme byť na to hrdí. Mali by sme ale tiež priznať, že je zle, ak mnohí odmietali mať s ním niečo spoločné iba preto, že bolo “kresťanské”. Prvoradá úloha nás kresťanov je počúvať Božie Slovo a žiť tak, aby sme prinášali dobré ovocie. A v tom iste mnohí veľmi zaostávame. Som si istý, že Božie Slovo má čo povedať aj súčasnému západnému svetu a som si rovnako istý, že ten svet čaká na naše svedectvo opravdivého života podľa Evanjelia. Evanjelium je tak silné a radostné, že jeden človek žijúci podľa neho iste dokáže postupne nadchnúť aspoň štyroch ľudí vo svojom okolí. A aj to je o dvadsiatich percentách...
Kristus nás pozýva, aby sme boli kvasom. Potrebujeme sa nanovo dobre zahľadieť na Neho, aby sme pochopili hĺbku a zmysel lásky, ku ktorej nás pozýva. To si vyžaduje čas a otvorené srdce a tiež zriekanie sa balastu, ktorým je často náš život preplnený. Ak tú lásku pochopíme, nanovo objavíme hodnotu manželstva aj hodnotu zasvätenia.
Možno sa už potom ani nebudeme musieť dožadovať zákonnej ochrany manželstva muža a ženy, lebo sa stane samé o sebe príťažlivým…

Buďte požehnaní za každú aktivitu, ktorú ste urobili v prospech referenda. Nech nás dobrý Boh hojne žehná v každom ďalšom úsilí o dobro rodiny. Čaká nás ešte dlhá spoločná cesta. Vďaka Bohu!

V modlitbe spojený
Roman Seko,
Sekcia pre rodinu Žiliinskej diecézy


Aktuality:

- Ponuka na aktualizačné vzdelávanie: Duchový rozmer katolíckeho učiteľa
- Propozície biblickej olympiády 2014/2015

Rýchle linky:

- Výsledky biblickej olympiády 2013/2014
- Funkčné vzdelávanie v školskom roku 2013/2014
- Virtuálna prehliadka "Bazilík maior" v Ríme
- Legislatíva
- Právne poradenstvo
- Predstavenie metodických príručiek pre 2., 3. a 5. ročník ŠZŠ
- Kurikulum pre ŠZŠ a praktické školy
- Vyhodnotenie projektov
- Biblická olympiáda - kritériá hodnotenia scénky
- rámcový vzdelávací program pre 3. ročník praktickej školy
- Špeciálne základné školy - metodické pokyny na hodnotenie
- Záväzná objednávka metodických príručiek a didaktických pomôcok
- Objednávka pracovných zošitov pre 3. a 4. ročník stredných škôl


18.9.2011

Záväzná objednávka pracovných zošitov
pre 3. a 4. ročník stredných škôl
[stiahni]
počet návštev