Neprehliadnite

Inovovaný Štátny vzdelávací program + ZHRNUTIE (Aktual.: 27. 8. 2015)

Pracovné zošity NV na školský rok 2015/2016 (Aktualizované: 7. 7. 2015)

Biblická olympiáda 2015/2016- Propozície (Aktualizované: 29. 7. 2015)

Inovovaný Štátny vzdelávací program

Od 1. septembra 2015 nadobúda účinnosť Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchova. Inovovaný Rámcový vzdelávací program je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Študijný pobyt riaditeľov základných a stredných škôl vo Fínsku 2015

vestibul školy

Skupina riaditeľov, zástupcov a pracovníkov škôl, najmä cirkevných , ale aj súkromných a jednej verejnej školy sa zúčastnili v dňoch 9. – 14. júna 2015 študijnej cesty do Fínska, aby hľadali nové cesty pre skvalitnenie vzdelávania v našich školách.

Podujatie zorganizovalo KPKC s.r.o. v spolupráci so Združením katolíckych škôl Slovenska a so spoločnosťou Finpeda Ltd. z Fínska.

Stránky