vzdelávanie

metodicko didakt. poradenstvo

právne poradenstvo

tvorba

biblická olympiáda

výskum

výchovné projekty

hospitačná činnosť

inšpekčná činnosť

edícia učebníc

správna rada
napíšte nám

Oznamy:

* KPKC, n. o. v spolupráci s FINPEDA Ltd. organizuje vzdelávacie workshopy „Pohľad na školu v novom tisícročí".
Vo štvrtok 24. apríla 2014 sa uskutoční workshop v Dolnom Kubíne.
Pre záujemcov zo škôl, ktoré sa prihlásili viac tu...

aktualizované 23.01.2014

18.9.2011

Záväzná objednávka pracovných zošitov
pre 3. a 4. ročník stredných škôl
[stiahni]
počet návštev