vzdelávanie

metodicko didakt. poradenstvo

právne poradenstvo

tvorba

biblická olympiáda

výskum

výchovné projekty

hospitačná činnosť

inšpekčná činnosť

edícia učebníc

správna rada
napíšte nám


aktualizované 13.1.2015VÝZVA:

KPKC, n.o. podporuje a vyzýva všetkých pedagógov, ako aj ľudí dobrej vôle k aktívnej účasti na blížiacom sa referende o ochrane manželstva a rodiny, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Ďakujeme!


Aktuality:

- Ponuka na aktualizačné vzdelávanie: Duchový rozmer katolíckeho učiteľa
- Propozície biblickej olympiády 2014/2015

Rýchle linky:

- Výsledky biblickej olympiády 2013/2014
- Funkčné vzdelávanie v školskom roku 2013/2014
- Virtuálna prehliadka "Bazilík maior" v Ríme
- Legislatíva
- Právne poradenstvo
- Predstavenie metodických príručiek pre 2., 3. a 5. ročník ŠZŠ
- Kurikulum pre ŠZŠ a praktické školy
- Vyhodnotenie projektov
- Biblická olympiáda - kritériá hodnotenia scénky
- rámcový vzdelávací program pre 3. ročník praktickej školy
- Špeciálne základné školy - metodické pokyny na hodnotenie
- Záväzná objednávka metodických príručiek a didaktických pomôcok
- Objednávka pracovných zošitov pre 3. a 4. ročník stredných škôl


18.9.2011

Záväzná objednávka pracovných zošitov
pre 3. a 4. ročník stredných škôl
[stiahni]


počet návštev