vzdelávanie

metodicko didakt. poradenstvo

právne poradenstvo

tvorba

biblická olympiáda

výskum

výchovné projekty

hospitačná činnosť

inšpekčná činnosť

edícia učebníc

správna rada
napíšte nám

Oznamy:

* KPKC, n. o. v spolupráci s FINPEDA Ltd. organizuje vzdelávacie workshopy „Pohľad na školu v novom tisícročí". Celý projekt je realizovaný podľa vzoru tzv. Fínskej školy, ktorej charakteristickou črtou sú pedagogika, architektúra a technológie. Akciu budú realizovať pozvaní zahraniční odborníci. Viac tu...

aktualizované 23.01.2014

18.9.2011

Záväzná objednávka pracovných zošitov
pre 3. a 4. ročník stredných škôl
[stiahni]
počet návštev