vzdelávanie

metodicko didakt. poradenstvo

právne poradenstvo

tvorba

biblická olympiáda

výskum

výchovné projekty

hospitačná činnosť

inšpekčná činnosť

edícia učebníc

správna rada
napíšte námFINPEDA inovačné workshopy pre školy

Informácia a prihláška pre rok 2015 (30. 3. 2015)Rýchle linky:

- Výsledky biblickej olympiády 2013/2014
- Funkčné vzdelávanie v školskom roku 2013/2014
- Virtuálna prehliadka "Bazilík maior" v Ríme
- Legislatíva
- Právne poradenstvo
- Predstavenie metodických príručiek pre 2., 3. a 5. ročník ŠZŠ
- Kurikulum pre ŠZŠ a praktické školy
- Vyhodnotenie projektov
- Biblická olympiáda - kritériá hodnotenia scénky
- rámcový vzdelávací program pre 3. ročník praktickej školy
- Špeciálne základné školy - metodické pokyny na hodnotenie
- Záväzná objednávka metodických príručiek a didaktických pomôcok
- Objednávka pracovných zošitov pre 3. a 4. ročník stredných škôl


počet návštev