Pôstne aktivity v liturgickom roku A

  • Dátum zverejnenia: 6. február 2020
  • Pridal: kpkc

Katolícke pedagogické a katechetické centrum,n.o. ponúka na nastávajúce pôstne obdobie aktivity, ktoré sú vhodné pre farskú katechézu.

Kňazom a katechétom môžu pomôcť s námetom pri svätých omšiach za účasti detí.

Aktivity si môžete stiahnúť kliknutím na odkaz:

Putujeme s Pánom Ježišom do Jeruzalema

Popis aktivity  Nástenka Cestovný pas 

Pečiatka Judejská púšť   Pečiatka Hora Premenenia  Pečiatka Sychar

Pečiatka Siloe   Pečiatka Bethania   Pečiatka Jeruzalem

Premena srdca

Popis aktivity   Pôstne kartičky

Prajeme a vyprosujeme Vám požehnaný pôst.