Pozvánka na odborný seminár

  • Dátum zverejnenia: 20. august 2019
  • Pridal: kpkc

Pozývame Vás na odborný seminár k výkladu nového zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta o 10.00 hod. v budove Biskupského úradu na Ul. Jána Kalinčiaka 1, 010 01 v Žiline. Lektormi na tomto stretnutí budú Mgr. Ján Sitarčík, PhD. (riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) a JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. (generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie ministerstva školstva). Tešíme sa na spoločné stretnutie.