Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ

  • Dátum zverejnenia: 7. november 2019
  • Pridal: kpkc

Vážené katechétky, katechéti, učiteľky a učitelia NBV/NAB. 

Pre budúci školský rok 2020/2021 je pripravený nový pracovný zošit pre žiakov 1. ročníka ZŠ Radostná cesta lásky. Jeho autorkou je Mgr. Daniela Balážová. Pracovný zošit nahradí terajšiu učebnicu NAV/NAB pre 1.ročník Cesta lásky a pracovný zošit k učebnici. 

 

Aby deti nemuseli podľa platnej Smernice o používaní učebníc učebnicu na konci šk. roka  odovzdávať, autorka s riaditeľom KPKC, n.o. navštívila Ministerstvo školstva. Po dohode s generálnym riaditeľom      Ing. Galanom na ministerstve školstva vypracovala autorka pracovný zošit, ktorý by dieťa malo dostať namiesto učebnice každý rok zdarma. PZ je zostavený tak, že jedna strana nahrádza učebnicu  a druhá umožňuje žiakom riešiť labyrinty, dopĺňať alebo spájať písmená, slová... Namiesto rozsiahleho textu obsahuje veľa obrázkov, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre rozhovor detí s katechétom a pod. V ponuke bude PZ pre západný obrad, východný obrad,  tiež verzia v maďarskom jazyku.  Katechétom, ktorí učia gréckokatolícke deti v maďarskom jazyku odporúčame objednať maďarskú verziu PZ a doplniť ho prílohou s elektronickou  gréckokatolíckou verziou v maďarskom jazyku, ktorú nájdu pred začiatkom nového školského roka na stránke KPKC.  

 

Prosíme, aby si  katechéti všimli túto zmenu a po otvorení edičného portálu PZ, ktorý  má byť v ponuke pre školy včas objednali.

 

Nový pracovný zošit pre žiakov 1.ročníka Radostná cesta lásky bol vypracovaný podľa v súčasnosti platného kurikula a bude sa používať dovtedy, pokiaľ nezačne platiť nové kurikulum.

 

Za dôležité upozornenie pokladáme to, že aj keď na Ministerstve školstva nám oznámili že to takto môžeme pripraviť, z rôznych dôvodov nie je isté, či ten Pracovný zošiť zaradia do edičného portálu a naozaj, tak ako sľúbili ho zakúpia a budú školám distribuovať. Ak áno, pracovný zošit objednávate cez edičný portál. Ak nie, budeme pohotoví a pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ budeme distribuovať cestou vlastnej vydavateľskej činnosti v KPKC. Objednávky tak budeme vybavovať individuálne. Cena a spôsob objednávania bude zverejnená v dostatočnom časovom predstihu, v období po zápise detí do ZŠ. 

 

V roku 2020 bude platiť nasledovné:

-        

Učebnice pre NBV 2.-9. r. ZŠ a 1.-2. r. SŠ objednávate ako doteraz cez edičný portál.

-        

Pracovné zošity NBV 2.-9. r. ZŠ vydavateľstvo Don Bosco cez www.pracovnyzosit.sk

-        

Pracovný zošit NBV 1. ročník ZŠ vydavateľstvo KPKC cez www.kpkc.sk  /vytvoríme odkaz/