Biblická olympiáda

Biblická olympiáda 2018/2019

Vybrané knihy Svätého písma

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 

Biblická olympiáda 2017/2018

Vyhodnotenie

Dokumenty

  1. PROPOZÍCIE sedemnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2017/2018
  2. PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže" v školskom roku 2017/2018

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2017/2018:

STARÝ ZÁKON:        Genezis 12 - 50 
(Súťažiacim sa odporúča, aby si prečítali aj Genezis 11, 27 - 32)

NOVÝ ZÁKON:         Evanjelium podľa Marka

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu


ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE BIBLICKÁ OLYMPIÁDA (od 1. januára 2018)

  • Organizačný poriadok (zo dňa 25.08.2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018)

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25.08.2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018. Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2012-21437/60058:2-916. Biblia očami detí 2018

Aj v roku 2018 sa uskutočnila výtvarná súťaž "Biblia očami detí".

Odborná porota

  • PhDr. Paula Maliňáková – ZUŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE
  • doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD. –  poverený DKÚ Prešovskej archieparchie
  • PaedDr. Ing. Stanislav Šveda – metodik KPKC

VyhodnotenieFotogaléria BO 2018


Základné školy - BO 2018
Stredné školy - BO 2018
Prehliadka kostolov v Rožňave

Kostol sv. Františka Xaverského, Kostol sv. Anny, Biskupská katedrála
Biskupský úrad v Rožňave - PrehliadkaZ histórie Biblickej olympiády