Biblická olympiáda

Biblická olympiáda 2017/2018

Vybrané knihy Svätého písma pre BO 2017/2018:

STARÝ ZÁKON:        Genezis 12 - 50 
(Súťažiacim sa odporúča, aby si prečítali aj Genezis 11, 27 - 32)

NOVÝ ZÁKON:         Evanjelium podľa Marka

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu